การจัดส่งสินค้า ของร้าน Stylist iTem

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า ของทางร้าน Stylist iTem  จะจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าแจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น

การจัดส่งสินค้าของเรา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1) จัดส่งถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (Door to Door) ทางไปรษณีย์ หรือบริษัทรับส่งสินค้า  : จะจัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

2) จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง หรือ นัดรับสินค้านอกสถานที่จากผู้ขายโดยตรง (Cash on Delivery) : ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าบวกค่าจัดส่ง ให้กับพนักงานจัดส่งสินค้า 100 บาท (ราคาสินค้า + 100 บาท) ณ วันที่จัดส่งสินค้า

2.1 การจัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางหรือ นัดรับนอกสถานที่ สามารถนัดรับสินค้าได้ตามแนว สถานีรถไฟฟ้า หรือภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ที่ไม่ใช่แนวรถไฟฟ้า ไม่คิดค่าจัดส่ง

2.2 การจัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางหรือ นัดรับนอกสถานที่  หากเกินจากรัศมี 5 กิโลเมตร หรอไม่ใช่ตามแนวรถไฟฟ้า คิดค่าจัดส่ง 100 บาท ทุกกรณี 

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 1-5 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งสินค้า และประเภทของการจัดส่ง

บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางร้าน จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม

สินค้าบางรายการอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย อาจส่งผลให้มีการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับเลขที่สั่งซื้อ รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบายทางร้านกำหนด ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล

ทางร้าน ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

ทางร้าน ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีลูกค้าต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทขนส่ง ซึ่งในกรณีของการข้ามเขตการจัดส่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ